Литература: Історія Академії наук Української РСР. К., 1967. Кн. 2. С. 354; Бадян В. Первьій советский директор музея // Пб. 1974. 25 мая. № 103 (7243). С. 3; Тарахан-Береза 3. П. Олекса Новицький — дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка // Образотворче мистецтво. 1987. № 5. С. 21-23; 3 життя академічних кіл Києва 20-х рр. (за листами з архіву академіка О. П. Новицького) / Публ. і комент. Л. Федорової // Хроніка 2000. 1997. №17-18. С. 276-306; Бонь О. Академік О. П. Новицький і музей Українських діячів науки та мистецтва // Київська старовина. 1999. № 6. С. 123-132; він же. О. П. Новицький і діяльність української громади в Москві // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. 36. статей. Вип. 2. К., 1997. С. 61-79; він же. Збереження історичних пам’яток Криму у 1918-1922 рр. (на прикладі діяльності О. П. Новицького) // Наша справа. Київський інститут інвестиційного менеджменту. К., 2004. С. 127-131; він же. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. К.: Рідний край, 2004. 219с.; він же. «.. .Методологія в мене не відповідає сучасним вимогам, зато мої знання їм необхідні» // Сумська старовина. 2007. № 21-22. С. 123-131; Коподезєва С. П. Бібліографічні матеріали з історії мистецтва в особовому архіві О. П. Новицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 6. К., 2000. С. 3-10; Купченко В. П. Труды и дни М. Волошина. Летопись жизни и творчества. [Т. 1]: 1877-1916. СПб.: Алетейя, 2002. С. 470 (указ.); [Т. 2]: 1917-1932. СПб.: Алетейя; Симферополь: СОНАТ, 2007. С. 577 (указ.); Жарков Е. И. Страна Коктебель. Культурные очаги. Середина XIX — середина XX вв. К.: Болеро, 2008. С. 74-79.